Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů a GDPR

Naše webové stránky Dětská Bezpečnost Jednoduše ctí a chrání osobní údaje uživatelů v souladu s platnou legislativou, zejména s Nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zaměřujeme se na transparentnost a bezpečnost ve zpracování a ochraně všech shromažďovaných informací. Přistupujeme k ochraně vašich údajů zodpovědně a s maximálním důrazem na ochranu vaší soukromosti. Toto prohlášení o ochraně soukromí poskytuje podrobné informace o tom, jak s vašimi údajy nakládáme, jak je chráníme, jaké údaje shromažďujeme a za jakým účelem, jak s nimi můžete nakládat a jaká práva vám z GDPR vyplývají.

Při návštěvě naši stránky mohou být shromažďovány různé typy informací, včetně, ale nejenom, vašich osobních údajů. Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje od nepovoleného přístupu, změny, divulgace nebo zničení. Přijímáme vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení a ochranu vašich údajů. Informace o tom, jak s vašimi údajy nakládáme, jsou průběžně aktualizovány a jsou k vám transparentní.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme za účelem poskytování a zlepšování našich služeb, komunikace s uživateli, vyhodnocování používání obsahu a funkcí našeho webu a pro marketingové účely. Vaše údaje mohou být použity k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování funkcionality sociálních médií a k analýze naší návštěvnosti. Upřesňujeme, že shromažďujeme údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu a s vaším souhlasem.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu či výmaz těchto údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. K uplatnění těchto práv nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese [email protected]. Věnujeme velkou pozornost vašim dotazům a stížnostem ohledně ochrany soukromí a zpracování osobních údajů a snažíme se je řešit v duchu GDPR a vaší plné spokojenosti.

Kontaktní informace

Pro veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů, zpracování a bezpečnosti vašich informací se můžete obrátit na majitelku webu Věru Hruškovou, sídlící na adrese: Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15, Česká republika, nebo emailově na [email protected].

Napsat komentář